array(35) {
 ["id"] => string(5) "79265"
 ["title"] => string(12) "全球狂少"
 ["pinyin"] => NULL
 ["author"] => string(6) "金鳞"
 ["url"] => string(33) "https://www.23wxc.com/296/296029/"
 ["info"] => string(307) "《全球狂少》免费阅读全文,《全球狂少》秦明聂海棠李梦是小说主角,小说《全球狂少》全文简介:第1章尴尬秦明。广市大学城区,华省理工大学饭堂。趁着中午兼职挣生活费的大三学生秦明,正在擦桌子,但他动作忽然僵住了。"
 ["thumb"] => string(64) "https://www.23wxc.com/files/article/image/296/296029/296029s.jpg"
 ["posttime"] => string(10) "1601389855"
 ["updatetime"] => int(1603552706)
 ["cate"] => string(8) "xuanhuan"
 ["pid"] => string(6) "顶点"
 ["tags"] => NULL
 ["lastchapter"] => string(31) "第815章 等这一天很久了"
 ["lastcid"] => int(810)
 ["full"] => string(9) "连载中"
 ["update"] => string(1) "0"
 ["push"] => string(1) "0"
 ["original"] => string(1) "0"
 ["number"] => string(1) "0"
 ["top"] => string(5) "66673"
 ["content"] => string(0) ""
 ["isfull"] => string(9) "连载中"
 ["posttimes"] => string(19) "2020-09-29 22:30:55"
 ["updatetimes"] => string(19) "2020-10-19 14:53:18"
 ["description"] => string(0) ""
 ["keyword"] => NULL
 ["catename"] => string(12) "玄幻魔法"
 ["time"] => string(19) "2020-10-24 23:18:26"
 ["chapterurl"] => string(33) "https://www.23wxc.com/296/296029/"
 ["views"] => int(119)
 ["weekviews"] => int(30)
 ["monthviews"] => int(79)
 ["description_s"] => string(0) ""
 ["lastchapterurl"] => string(18) "/79_79265/810.html"
 ["firstchapterurl"] => string(16) "/79_79265/0.html"
}